Filmkészítés      Kiadói tevékenység      Kommunikáció      Kreatív tervezés   
Ocskay László története a háborús embermentések tükrében
Évszám: 2008

 

Ajánló

A gyermekkorban, az Ocskay-családban a szülőktől hallott legendás történetek, valamint a közelmúltban történt baráti beszélgetés indította meg a sokrétű és izgalmas munkát, melynek eredményeként elkészülhetett „Ocskay László százados, az elfelejtett hős” című új dokumentumfilm. Az alkotás minden képzeletet felülmúló fogadtatása és sikere okán kértük fel Szita Szabolcs professzor urat, hogy történelmi összefüggésekben vizsgálva írja meg Ocskay László életútját, hiteles történetét.
A többéves munka során meggyőződésünkké vált, hogy Ocskay László százados háborús helytállása kiemelkedő és példaértékű, amelyet Magyarországon mindenkinek meg kell ismernie. Nem maradhat ki történelmünkből, nem veszhet a feledésbe, legyen része a nemzeti emlékezésnek, emelője a köztudatnak.
Ocskói Ocskay László segítőkészségét, kiállását joggal állíthatjuk a felnövekvő nemzedékek elé. Embermentő tett sorozatával maradandóan bizonyította, hogy józan magyarsággal, emberséggel lehet és kell választani a jó és a rossz között. A legnehezebb időkben mutatta meg, hogy a döntés felelőssége elől elbújni nem lehet, nem a parancsszavak hangereje, hanem az erkölcs, a humánum értékrendje szerint kell cselekedni.
Kiemelt köszönettel tartozunk Dan Danielinek (Faludi Dénes), aki kortanúként először gyűjtötte össze és közzétette a bátor százados tetteihez kötődő dokumentációt. Áldozatos munkája nélkül talán a feledés homályába merült volna Ocskay századparancsnok sok leleménnyel és kockázattal kivitelezett tette is.
Megköszönjük mindazok fáradozását, szíves segítségét, akik résztvettek Ocskay László helytállásának feltárásában, emlékének megőrzésében:
Altmann Róbert, Edith Beck, Shlomo Beck, Borsothy István, Bognár Mihály, Chava Baruch, Csillag Mano, Dan Danieli, Domonkos István, Fonyó Gergely, Gyulai Bence Márton, Győri Franciska, Irsai Tamás, Kádár Gábor, Kelemen Ágnes, Kiss Sándor, Koller István, Köbli Norbert, Krausz Éva, Lázár János, Lénárt István, Yonathan Maghall, Mácsai Istvánné, Molát Ferenc, Németh Attila, Novák Tamás, Papp Csaba, Pósa Zoltán, Dan Ofry, Rakonczai Viktor, Szita Szabolcs, Szűcs Éva, Varga János, Végvári Tamás, Michael Wagner, Weiss Katalin.

Budapest, 2008. április


Kollarik Tamás                      Ocskay Rudolf

 

 

Előszó

Vannak dolgok, amiket soha nem fogunk pontosan megtudni.
Vannak, lesznek elképzeléseink. Többé-kevésbé megközelíthetjük az igazságot racionális érvek, történelmi tapasztalataink vagy lélektani tudásunk alapján. De sosem fogjuk tudni egészen biztosan, egészen pontosan hogyan is történhetett, hogy Ocskay László, egy magyar, nemesi családból származó katonatiszt, a németek által megszállt Budapesten erőt és elszántságot érzett magában ahhoz, hogy megmentse 2500 ember - gyerekek, asszonyok, öregek - egyébként a hivatalos hatalom által semmire nem tartott életét.
Néhány zsidó származású embert bújtatni - már ehhez is nagyon vakmerőnek kellett lenni akkoriban. Többezer lélek megmentéséhez azonban nem volt elegendő a személyes bátorság, jóérzés, eltökéltség. Ehhez szükség volt hónapokon keresztül egy közepes nagyságú falu lélekszámának megfelelő élelemre, ruhára, gyógyszerre… Olyan anyagi források kellett megmozduljanak, amelyeket még felmérni is nehéz. És ezeket valahonnan, valakiknek elő kellett teremteniük.
Minden történetnek több oldala van. Ez a történet - és az olvasó kezében tartott könyv - elsősorban Ocskayról, az ő személyes, hallatlan és halhatatlan helytállásáról szól. Egy hőst állít elénk, bármilyen furcsa is így a huszonegyedik században még hősökről beszélni. Az elismerés mindenekelőtt ezt a hőst illeti.
Ugyanakkor nem kis büszkeséggel mondhatjuk, hogy a történetnek van más oldala, másik szereplője, hőse is, akiről kevesebbet tudunk és azt sem biztosan. Ez az árnyékban rejtőző szereplő az a vállalat, amely - feltehetően - segített Ocskaynak előteremteni azokat az anyagi forrásokat, amelyek lehetővé tehették ennek a 2500 zsidó származású embernek a megmentését.
Magyarországon több mint száz éve telepedett meg az olajipar, elsőként az erdélyi régióban, aztán lassan az ország egész területén. Almásfüzítőn idén ünnepelték a kenőanyag-gyártyás 100 éves évfordulóját. A ma a MOL-csoport tagjaként kenőanyagokat gyártó cég jogelődje az a bizonyos American Vacuum Oil Company, amelynek Ocskay László az alkalmazottja volt, s amely - nem tudjuk, csak sejtjük - előteremthette a többvagonnyi élelmiszert, tisztítószert, gyógyszert, finanszírozhatta az orvosi ellátást és egyebeket ehhez a kivételes emberi tartásról tanúskodó vállalkozáshoz.
Nyilván ügyesek voltak a könyvelőik - nem engedhették meg maguknak, hogy ez a közreműködés napfényre kerüljön. Ezért soha nem fogunk erről többet, biztosabbat tudni. Mindenesetre a MOL úgy érezte, hogy ha jogelődünk akkori szereplése az ügyben bizonytalan is, Ocskayé nyilvánvaló - s ha valamit most, hatvan év múltával hozzátehetünk az ügyhöz, akkor az az, hogy támogatjuk ennek a történetnek a nyilvánosságra kerülését, ezzel is példát állítva hősiességből, helytállásból és szolidaritásból a gyerekeink és a ma élő nemzedékek elé.

Ferencz I. Szabolcs - MOL-csoport

 

 

Szemben a hőssel


Számolatlanok és hideg fejűek
A hősök, kiket egykor elfeledtünk.
Szerényebbek a távcsövek fokánál:
Nem akarnak a fény felé evezni.
Azt mondják, minek: így is áll a művük,
Adódjon feledésnek az, ki fölfalazta
Egy vészterhes alapra – mert az ember
A bajt tartsa fejében, és vacogjon.

Félszegek, remegősek, és hunyorgó
Szemmel lépnek elő, mikor, mi önzők,
Kirángatjuk a nagyszerű sötétből
Őket, kiknek a fény nem áll kezükre.
Szükségünk van a hősre – fogszorítva
Szálljunk szembe a hőssel, úgy poroljuk.
Még utálja, de: elfogadja egyszer,
És megszokja, hogy ő is, ő is ember.


                                 Szálinger Balázs

 

A Népszava cikke 

 

R. Kiss Kornélia: Micsoda útjaid voltak neked - Vallomások Cseh TamásrólIgaz Dóra: Réka és az influenza, Halmai László rajzaivalIgaz Dóra: Réka oltásra megy, Halmai László rajzaivalNagy Endre: Szerelmesek kalauzaA föld sója - dokumentumfilmBartha Beatrix-Lénárt István: Kamu Kérő - a kaméleon testközelbőlEgri Lajos: A drámaírás művészete6:3 - Az Évszázad mérkőzéseÉlő történelem - Domonkos MiksaOcskay László története a háborús embermentések tükrébenMesélő életek, dokumentumfilmSobri filmzene CD-nGergely Éva: Valahol MagyarországonBáthory László: A kosárlabda királyai